การเกษตร(Agriculture)      
รหัส   รายการ Edition ราคา US
9789748639581 การขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศ 1 120.00 $3.00
9789742430979 การขยายพันธุ์พืชแบบไม่ใช้เพศ 2 180.00 $4.50
9789742431105 ความรู้เกี่ยวกับการปลูกถั่วเหลืองในนาข้าว  2 120.00 $3.00
9789742104511 แมลงที่เป็นประโยชน์ แมงมุม และเชื้อโรค 2 120.00 $3.00