ชีวประวัติ และประวัติทั่วไป(Biography & General History)      
รหัส   รายการ Edition ราคา US
9789742105860 A BRIEF HISTORY OF INDIA VOLUME 1 1 260.00 $6.50
9789742104245 A SELECTION OF SHORT STORIES & POEMS 1 120.00 $3.00
9789742104689 A WINDOW ON ISAN THAILAND'S NORTHEAST 1 190.00 $4.75
9789742105396 A WINDOW ON THAI HISTORY 2 150.00 $3.75
9789742105815 CAMBODIAN-ENGLISH GLOSSARY 1 150.00 $3.75
9789748298177 CULTURE AND ENVIRONMENT IN THAILAND 1 395.00 $9.88
9789742430152 FOUR HUNDRED YEARS BRITAIN & THAILAND 1 390.00 $9.75
  GEOGRAPHIE DE LA FRANCE 1 30.00 $0.75
  HISTORIE DE FRANCE 1 50.00 $1.25
9789742106584 INSIDE INDONESIAN SOCIETY 1 250.00 $6.25
9789742106274 INSIDE SOUTHEAST ASIA 1 195.00 $4.88
9789742105111 INSIDE THAI SOCIETY 4 170.00 $4.25
9789742103653 KUKRIT PRAMOJ,HIS WIT AND WISDOM 1 135.00 $3.38
000-000-046-2 L'ART EN THAILAND 1 120.00 $3.00
9789742105901 NORTHEAST THAILAND FROM PREHISTORIC TO MODERN TIMES 1 395.00 $9.88
9789742104595 POLITICAL STRUGGLES IN LAOS (1930-1954) 1 750.00 $18.75
9789742104115 POUR UNE HISTOIRE MEDIEVALE DUMOYEN MEKONG 1 750.00 $18.75
9789742104271 THAILAND 7 DAYS IN A KINGDOM (ญี่ปุ่น) 1 1,600.00 $40.00
9789742104735 THAILAND BUDDHIST KINGDOM AS MODERN NATIONAL STATE 1 190.00 $4.75
883-741-025-5 THAILAND VITA E SPLENDORI DI UN PAESE DI SOGNO(ITALIAN) 1 1,600.00 $40.00
9789742105235 SIHANOUH REMINISCES 1 150.00 $3.75
052-121-821-7 THE SHORTER SCIENCE & CIVILISATION IN CHINA:1 1 225.00 $5.63
9789742105051 THE SIAMESE EMBASSY TO THE SUN KING 1 120.00 $3.00
9789742105839 การใช้ชีวิตในอเมริกา 2 135.00 $3.38
9789742105617 การสร้างอเมริกา 1 300.00 $7.50
000-000-043-2 เขมรในทัศนะเจ้านโรดมสีหนุ 2 50.00 $1.25
9789742105280 ความทรงจำของ สมเด็จนโรดมสีหนุผู้นำของโลกที่ข้าพเจ้ารู้จัก 1 90.00 $2.25
9789742105532 ชีวิตและสถาบันแบบอเมริกัน 1 195.00 $4.88
000-000-042-4 ฐานะทุนสำรองของไทย 1 50.00 $1.25
9789747457001 ดนตรีวิวัฒน์ PROGRESSIVE MUSIC 2 195.00 $4.88
000-000-038-1 ตระกูลบุนนาค บทบาททางการเมืองการปกครองของเสนาบดี  1 45.00 $1.13
000-000-044-5 ทฤษฎีภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ของไทย 1 45.00 $1.13
000-000-018-8 ทฤษฎีและนักปรัชญาการศึกษาของตะวันตก  1 58.00 $1.45
9789742105075 นักเขียนอเมริกันผู้ได้รับรางวัลโนเบล 1 125.00 $3.13
9789742104276 ประเทศไทย 7 วันในราชาณาจักรไทย 1 1,600.00 $40.00
000-000-043-7 ปัญหาการค้าอาวุธของจักรวรรดินิยมในประเทศโลกที่สาม 1 50.00 $1.25
000-000-043-4 ปัญหาการเมืองของชนเชื้อชาติเผ่าไทยเอเชียเวียดนาม พม่า จีน 1 50.00 $1.25
9789742104061 ผู้นำนิโกรอเมริกัน ดร.มาร์ติน ลูเธอร์คิง  1 50.00 $1.25
000-000-042-9 ฝรั่งเศสแพ้ที่เดียนเบียนฟู 2 50.00 $1.25
9789748999630 ฟื้นความฝันอเมริกัน  1 150.00 $3.75
000-000-043-3 เมื่อจีนตื่นจากหลับ เล่ม 1 1 50.00 $1.25
000-000-044-1 เมื่อจีนตื่นจากหลับ เล่ม 2 1 50.00 $1.25
000-000-014-0 ยิวกับญี่ปุ่น  2 50.00 $1.25
000-000-061-7 และแล้วไซง่อนก็แตก 1 50.00 $1.25
  วิวัฒนาการของระบบธนาคารของโลก 1 50.00 $1.25
000-000-041-8 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค 1 50.00 $1.25
9789742105235 อาคิระ คุโรซาวา จักรพรรดิแห่งภาพยนตร์ญี่ปุ่น 1 125.00 $3.13
  อิทธิพลของอาวุธ 1 50.00 $1.25
  มนุษย์สัมพันธ์   50.00 $1.25
9789747812022 ซามูไรอัปยศ ลอกคราบเศรษฐกิจญี่ปุ่น   150.00 $3.75
9789742105426 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา   50.00 $1.25
9789742106164 ตะวันส่องหล้า   999.00 $24.98