วรรณกรรมเยาวชน (Children Literature)      
รหัส   รายการ Edition ราคา US
  DAS VERLORENE KATZCHEN NINS ABENTEUER IN THAILAND 1 50.00 $1.25
  DIE SAMLORFAHRT  NINAS ABENTEUER IN THAILAND 1 50.00 $1.25
000-000-030-9 THE GOLDEN STAG (พญากวางทอง)  2 50.00 $1.25
000-000-090-0 THE LOST KITTEN  (หวานอยู่ไหน)  1 50.00 $1.25
9789742106515 TIN TIN การผจญภัยของแตง แตง ตอน ปูก้ามทอง  1 120.00 $3.00
9789742105303 กาไร้สัจจะ 1 20.00 $0.50
000-000-0130 ขัปปะ  1 50.00 $1.25
000-000-0362 คนไร้อดีต 1 30.00 $0.75
  แคชแทงก้า 1 30.00 $0.75
000-000-0300 จารุพบยักษ์วัดแจ้ง 1 50.00 $1.25
000-000-0305 ช่างทำผมใจดี 1 50.00 $1.25
  ชีวิตรักของนักเขียนหญิง ชอร์ช ซองค์ 1 30.00 $0.75
9789742106140 ชีวิตและการผจญภัยของซานตาคลอส   1 165.00 $4.13
000-000-0308 เด็กชายกมลเที่ยวบ้านทุ่ง  1 50.00 $1.25
000-000-0301 ตากับยาย  1 50.00 $1.25
000-000-0302 ตุ๊กตุ๊กแสนวิเศษ   1 50.00 $1.25
000-000-0369 นโมแห่งบ้านไม้  1 50.00 $1.25
000-000-0298 ผีเสื้อของก้าน  1 50.00 $1.25
000-000-039-0 ผู้พิทักษ์ 1 50.00 $1.25
000-000-0307 พญากวางทอง   2 50.00 $1.25
000-000-0354 มูมู่  1 30.00 $0.75
000-000-0139 แม่หนูผู้กล้าหาญ   1 50.00 $1.25
  ลาดาม โอ กาเมลียา 1 30.00 $0.75
000-000-029-7 ลูกไก่ตื่นตูม 1 50.00 $1.25
000-000-030-3 ลูกเสือลูกวัว 1 15.00 $0.38
  เศวตฉัตรมรณะ 1 30.00 $0.75
9789742103545 สมาคมใฝ่ทำดี 2 50.00 $1.25
9789742103019 สิงห์ปืนกล 1 50.00 $1.25