นวนิยายไทย/ต่างประเทศ (Thai, Foreign and Translated Novels)      
รหัส   รายการ Edition ราคา US
9789742104290 A CHILD OF THE NORTHEAST (ปกอ่อน) 2 180.00 $4.50
9789742104290 A CHILD OF THE NORTHEAST (ปกแข็ง) 2 295.00 $7.38
9789742106652 A DROP OF GLASS 1 150.00 $3.75
9789747457056 A RAJAH'S REVENGE 1 380.00 $9.50
9789742105372 BANGKOK KNIGHTS 2 150.00 $3.75
9789742104481 BOTAN BRIEFE AUS THAILAND (ปกอ่อน) 1 350.00 $8.75
9789742104481 BOTAN BRIEFE AUS THAILAND (ปกแข็ง) 1 550.00 $13.75
9789747457254 CINDERELLA LIBERTY 1 200.00 $5.00
9789747457223 EIN BETT FUR NUR EINE NACHT 1 350.00 $8.75
9789742106393 FOLKTALES FROM THE LAND OF SIMILE (ปกแข็ง) 1 300.00 $7.50
9789742106393 FOLKTALES FROM THE LAND OF SIMILE (ปกอ่อน) 1 220.00 $5.50
000-000-051-4 GEOGRAPHIE DE LA FRANCE 1 30.00 $0.75
9789742103804 IN THE MIRROR (ปกแข็ง) 1 210.00 $5.25
9789742103804 IN THE MIRROR (ปกอ่อน) 1 190.00 $4.75
9789742105419 KICKING DOGS 1 160.00 $4.00
9789742103613 LETTERS FROM THAILAND (สีฟ้า)   250.00 $6.25
9789742103613 LETTERS FROM THAILAND (สีม่วง)   250.00 $6.25
9789742103613 LETTERS FROM THAILAND (สีชมพู)   200.00 $5.00
9789742103613 LETTERS FROM THAILAND (สีเหลือง) (ปี1991)   250.00 $6.25
000-000-061-4 PRISNA BOOK ONE 1 50.00 $1.25
000-000-061-5 PRISNA BOOK TWO 1 50.00 $1.25
9789742104269 SI PHAENDIN 1 (ปกอ่อน) 1 99.00 $2.48
9789742103842 SI PHAENDIN 2 (ปกแข็ง) 1 300.00 $7.50
9789742103774 SI PHAENDIN 2 (ปกอ่อน) 1 99.00 $2.48
9789742431044 THAILAND JOY 1 280.00 $7.00
9789747457032 THE JADE WINDOW IMAGES FROM SOUTHEAST ASIA 1 285.00 $7.13
9789747457247 THE NIGHT BASTARD 1 380.00 $9.50
9789742106591  THE RUST WITHIN 1 250.00 $6.25
978974243051  THE SCRIBE (เล่มใหม่) 2 240.00 $6.00
978974243051 THE SCRIBE (เล่มเก่า) 1 120.00 $3.00
9789742106669 THE THAI SWING 1 250.00 $6.25
9789742431242  SHROVE TUESDAY 1 150.00 $3.75
9789742103576  จดหมายนายแพทย์ถึงลูกสาว 1 50.00 $1.25
000-000-035-2 จดหมายบนถังซีเมนต์ 1 50.00 $1.25
000-000-044-0 ญวนอพยพ 1 50.00 $1.25
9789742430542 ทาสทรมาน 1 125.00 $3.13
9789742103408 ที่รักอย่าจากฉันไป 2 50.00 $1.25
9789742103378 ที่เห็นและเป็นอยู่ 1 50.00 $1.25
9789742103262 นักปลูกป่าแห่งดาวอังคาร 1 50.00 $1.25
9789747457025 นาริสา คำอธิบายคดีปริศนา 1 90.00 $2.25
  นารีแนวหลัง