วรรณกรรมไทย/ต่างประเทศ (Thai & Foreign Literature)      
รหัส   รายการ Edition ราคา US
9789742103033 ขอบฟ้าขลิบทอง  4 100.00 $2.50
9789742103996 ขอเพียงความห่วงใย 1 50.00 $1.25
9789742103538 ขายดวงดาว 1 50.00 $1.25
  ขุนคลังข้างถนน 1 50.00 $1.25
9789742103491 ครูลือผู้ซื่อสัตย์ 1 50.00 $1.25
000-000-031-5 คลื่นหัวเดิ่ง (โลกหนังสือ ชุดที่ 3) 1 50.00 $1.25
000-000-013-3 คืนสีขาว 1 50.00 $1.25
  ช่องที่ไม่ว่าง 1 50.00 $1.25
9789742103156 ถนนนักเขียน 1 50.00 $1.25
000-000-037-0 นักกลอนบ่อนข้าวแช่ 1 100.00 $2.50
9789742103217 เพชรน้ำงาม (โลกหนังสือ ชุดที่ 1) 1 50.00 $1.25
000-000-034-6 มุกหนอก 1 30.00 $0.75
000-000-014-1 ราคาแห่งชีวิต (โลกหนังสือ ชุดที่ 2) 1 50.00 $1.25
000-000-032-4 วรรณกรรมไทยเขิน (ปกอ่อน) 1 99.00 $2.48
9789742104122 วรรณกรรมไทยเขิน (ปกแข็ง) 1 220.00 $5.50
000-000-031-9 วรรณกรรมวิจารณ์ เล่ม 1,2,3 1 50.00 $1.25
9789742430313 เวสสันดรมหาบุรุษ กวีนิพนธ์ 1 95.00 $2.38
000-000-037-5 ศรีคำรุ้ง 1 50.00 $1.25