เรื่องสั้น (Short Stories)      
รหัส   รายการ Edition ราคา US
9789742103989 5 เรื่องสั้น ของพอล เธรูส์ 1 50.00 $1.25
9789742431198 จุติจากโลกของโซฟี: คเวสินีบันทึก  เล่ม 1 1 230.00 $5.75
9789742431259 จุติจากโลกของโซฟี: คเวสินีบันทึก เล่ม 2 1 220.00 $5.50
  กลับสู่ชนบท,เรื่องสั้นมาเลเซีย 1 50.00 $1.25
  ฟ้าเบอร์ลินกับ 40 เรื่องสั้นนานาชาติ (ปกแข็ง)                    1 70.00 $1.75
000-000-035-9 ฟ้าเบอร์ลินกับ 40 เรื่องสั้นนานาชาติ (ปกอ่อน)         1 50.00 $1.25